Escola de Noves Oportunitats

Curs de Suport Graduat Educació Secundària a l’IOC

Aquest curs ofereix suport per a joves d’entre 18 i 21 anys que estudien a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per obtenir el Graduat en Educació Secundària obligatòria (GES), que és la titulació bàsica i és equivalent a l’ESO.

L’IOC és l’institut d’ensenyament a distància del Departament d’Ensenyament que ofereix estudiar de manera flexible a persones majors d’edat.Els estudis de GES a l’IOC es basen en l’avaluació contínua, la tutorització i en la flexibilitat organitzativa. L’obtenció del graduat, a més de millorar la formació bàsica dels joves i la seva situació professional i laboral, permet accedir als estudis de batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà d’FP.

Des de l’Escola de Noves Oportunitats de la Fundació Marianao realitzem el curs de suport per estudiar a l’IOC, un curs que ofereix classes de les principals assignatures instrumentals, reforç escolar, hàbits d’estudi i suport en l’organització del temps de treball i estudi.

Curs de Suport al Graduat Educació Secundària a l’IOC

Descripció

El curs de suport per estudiar el GES ofereix suport per aconseguir millors resultats d’èxit escolar a l’alumnat que presenta dificultats per seguir el curs acadèmic dels estudis a distància.

Continguts

Mòdul de formació instrumental (510 hores)

 • competència en llengua catalana i castellana
 • competència en llengua estrangera
 • competència social i ciutadana
 • competència matemàtica
 • competència d’interacció amb el món físic
 • competència en tecnologies

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (45 hores)

 • Tutoria i seguiment individualitzat
 • Orientació formativa per a la continuïtat formativa i sortides professionals
 • Acompanyament i suport per a la preinscripció i matriculació de Cicles Formatius de Grau Mitjà

Calendari

El Curs de suport és de setembre a juny i les classes són de dilluns a divendres en horari de matí.

Accés

Poden accedir a aquest curs els joves que no han acreditat l’ESO en la seva edat d’escolarització obligatòria, han fet 18 anys o el compleixen durant l’any de matriculació  i volen obtenir el Graduat en ESO.

Preinscripció i matrícula

Per estudiar aquest curs a la Fundació Marianao cal fer la preinscripció el mes de juny del curs escolar. L’alumnat seleccionat haurà de formalitzar la matrícula el mes de setembre.

La matrícula a l’Institut Obert de Catalunya es realitza al Centre de Formació d’Adults de Sant Boi – CFA Sant Boi. Des de la Fundació Marianao oferim informació i suport per al procés de matriculació.

Continuïtat

La superació del Graduat en Educació Secundària obligatòria (GES) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius generals, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Com ho fem?

Acompanyament altament individualitzat

A l’Escola de Noves Oportunitats de la Fundació Marianao treballem en grups d’alumnes reduïts per poder proporcionar un acompanyament altament individualitzat i atendre les necessitats de cada jove.

Al Curs de suport per estudiar el Graduat en Educació Secundària a través de l’IOC disposem d’un educador/a per cada 5 alumnes.

Desenvolupament de l’autonomia dels joves

La realització d’aquest curs permet a l’alumne desenvolupar i fomentar l’autonomia i la iniciativa personal.

La intenció de la Fundació Marianao amb aquest projecte és actuar com a suport, proporcionant als joves les eines necessàries per a aconseguir-ho.

Orientació formativa i laboral

Orientem i treballem amb cada jove un pla individual de futur orientat a que continuï formant-se a través de Cicles Formatius de Grau Mitjà o bé un pla de treball orientat a la inserció laboral. 

Entorn inclusiu i socialitzador

Entenem la formació no només com allò que es dona a les aules, per aquest motiu, el nostre alumnat participa en activitats comunitàries, inclusives i socialitzadores que els ofereixen experiències d’aprenentatge i creixement personal y col·lectiu.

Vols més informació?  Dona ara