Escola de Noves Oportunitats

Curs Preparació Proves de Grau Mitjà

El curs és un espai de formació, preparació i acompanyament per assolir els continguts necessaris per superar amb èxit la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

El Curs de preparació a les proves d’accés a grau mitjà ofereix classes que permeten que l’alumnat aprengui els continguts que s’avaluaran a la prova oficial que convoca el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

A més dels continguts per superar la prova, el curs també proporciona suport educatiu a través de tutories individuals amb cada alumne i orientació sobre tècniques, hàbits d’estudi i d’organització personal.

Des de l’Escola de Noves Oportunitats de la Fundació Marianao també oferim suport i acompanyament en el procés d’inscripció a la prova oficial, així com orientació educativa individualitzada perquè cada alumne estableixi el seu itinerari formatiu en coherència amb els seus interessos i motivacions.

El grup classe del curs és reduït per facilitar l’atenció individualitzada de l’alumnat així com per garantir l’aprenentatge i l’adequació al ritme de cada jove.

Curs de preparació a les Proves d’Accés a Grau Mitjà

Descripció

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés a cicles de grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i d’ensenyaments esportius.

La durada del curs és de 460 hores.

Continguts

Mòdul de formació instrumental (420 hores)

 • competència en llengua catalana i castellana
 • competència en llengua estrangera
 • competència social i ciutadana
 • competència matemàtica
 • competència d’interacció amb el món físic
 • competència en tecnologies

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

 • Tutoria i seguiment individualitzat
 • Orientació formativa per a la continuïtat formativa i sortides professionals
 • Acompanyament i suport per a la inscripció a les proves d’accés
 • Acompanyament i suport per a la preinscripció i matriculació de Cicles Formatius de Grau Mitjà
Calendari

El curs té una durada de 8 mesos, de setembre a maig.

L’horari de les classes és de dilluns a divendres en horari de matí.

La prova oficial es realitza durant el mes de maig.

Accés

Poden accedir a aquest curs els joves que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic i que l’any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys. L’edat màxima per accedir a aquest curs és de 25 anys.

Preinscripció i matrícula

Per estudiar aquest curs a la Fundació Marianao cal fer la preinscripció el mes de juny abans de l’inici del curs escolar. Els joves seleccionats hauran de formalitzar la matrícula el mes de setembre.

Estudiar el Curs de preparació a les proves d’accés a grau mitjà a la Fundació Marianao és gratuït.

Continuïtat

Superar la prova d’accés a grau mitjà permet accedir a estudiar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Des de la Fundació Marianao oferim orientació i acompanyem a l’alumne en el procés de preinscripció i matriculació en aquests estudis.

En el cas de que l’alumne no aprovi la prova, des de la Fundació Marianao oferim orientació per a la seva continuïtat formativa en funció dels seus interessos i motivacions, a través de Programes de Formació i Inserció (PFI), certificats de professionalitat o el Graduat en Educació Secundària, entre d’altres.

Com ho fem?

Acompanyament altament individualitzat

A l’Escola de Noves Oportunitats de la Fundació Marianao treballem en grups d’alumnes reduïts per poder proporcionar un acompanyament altament individualitzat i atendre les necessitats de cada jove.

Al Curs de preparació a les proves d’accés a cicles de grau mitjà disposem d’un educador/a per cada 5 alumnes.

Desenvolupament de l’autonomia dels joves

La realització d’aquest curs permet a l’alumne desenvolupar i fomentar l’autonomia i la iniciativa personal.

La intenció de la Fundació Marianao amb aquest projecte és actuar com a suport, proporcionant als joves les eines necessàries per aconseguir superar amb èxit la prova.

Orientació formativa i laboral

Orientem i treballem amb cada jove un pla individual de futur orientat a que continuï formant-se a través de Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Entorn inclusiu i socialitzador

Entenem la formació no només com allò que es dona a les aules, per aquest motiu, el nostre alumnat participa en activitats comunitàries, inclusives i socialitzadores que els ofereixen experiències d’aprenentatge i creixement personal y col·lectiu.

Vols més informació?  Dona ara