Aquest curs 30 infants i adolescents han gaudit d’una beca per realitzar estudis de primària, ESO i Cicles Formatius. Per segon any consecutiu, 4 joves també han pogut gaudir de beques universitàries.

Amb les beques escolars treballem per garantir l’èxit escolar i educatiu d’infants i joves en situació d’exclusió social del barri Marianao i Ciutat Cooperativa a partir d’una aportació econòmica que cobreix les necessitats sorgides del procés formatiu, i a través d’un seguiment personalitzat i constant en el temps.

L’import mig de les beques escolars  és de 1.350 euros i les universitàries estan dotades amb 2.500 euros cadascuna. Les beques serveixen per cobrir despeses escolars i, en funció de la situació familiar, també es cobreixen altres despeses, no directament implicades en el procés formatiu però, que fomenten la capacitat de relació i socialització de l’estudiant i que poden contribuir a incrementar el compromís, l’esforç i la responsabilitat del participant i la seva família en el procés formatiu.

A diferència d’altres beques i ajuts per la formació, aquestes beques escolars incorporen el seguiment tutorial i el treball amb família i escola com a part intrínseca de la beca. No es tracta únicament de propiciar les condicions econòmiques sinó que, tenint en compte les necessitats del col·lectiu diana d’aquest projecte, s’ofereix un acompanyament individualitzat al llarg del procés socioeducatiu per poder compensar les dificultats socials derivades de la situació familiar.

El proper curs, l’equip educatiu continuarà acompanyant a tots els infants i joves becats en el seu procés formatiu i, com a novetat, s’establirà un nou eix de treball, el BeqCoin, un procés de mentoria entre els propis joves del projecte en el que es gestionaran per donar-se suport acadèmic entre ells mateixos.