Catalunya se situa al capdavant de l’abandonament escolar prematur, tant en relació amb Espanya com amb la mitjana europea. 1 de cada 10 joves no aconsegueix graduar l’ESO.*

Aquests nois i noies que es queden en el camí són sobretot joves d’origen migrat o procedents de famílies amb baix nivell d’estudis i que viuen en llars amb pocs ingressos. A més, les conseqüències de l’abandonament escolar prematur són ben clares: les persones que ho fan tenen més atur, treballen en feines més precàries i cobren menys. D’aquesta manera, mai es trenca el cercle de la pobresa.

Per tal de combatre l’abandonament escolar prematur i oferir oportunitats de futur als joves de Sant Boi, la Fundació Marianao disposa d’un programa de beques perquè els nois i noies que tenen dificultats econòmiques i entorns familiars que presenten situacions de vulnerabilitat social puguin realitzar els estudis que desitgen.

Les beques permeten cobrir despeses com la matrícula, les sortides i material escolar, equipament informàtic o el transport, per tal que els joves estudiïn amb igualtat d’oportunitats. A més, ofereixen a l’alumnat un espai tutorial individualitzat i setmanal perquè rebi el suport que necessita per superar amb èxit els estudis i orientar la seva continuïtat formativa.

Les beques que oferim a la Fundació Marianao són per a estudis postobligatoris: formació professional, batxillerat i estudis universitaris. Gràcies a la col·laboració de persones i organitzacions com la Fundació Nous Cims i la Fundació Sandra, cada any podem becar joves, però no és suficient.

Ens ajudes a donar oportunitats de futur als joves?

*Dades publicades per la Fundació Bofill.