Des del passat mes de novembre i fins al proper mes de juny, professionals de l’àrea d’Infància i Famílies i de l’Escola de Noves Oportunitats de la Fundació Marianao estan rebent una formació anomenada PEM (Professionals en Ment). Aquesta formació neix d’un conveni de col·laboració a tres bandes amb la Fundació Probitas, que fomenta projectes de salut i desenvolupament en comunitats vulnerables, i la Fundació Vidal i Barraquer, institució dedicada a la salut mental.

La Fundació Probitas neix el 2008 i desenvolupa diferents programes i projectes amb l’objectiu de millorar l’estat de salut (física, mental i social) d’infants i joves en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social a través de l’educació com a eina eficaç per l’adquisició d’hàbits i conductes que millorin la seva qualitat de vida. 

Probitas està molt conscienciada amb la necessitat de fomentar el benestar emocional dels professionals que treballen amb els menors que formen part dels seus programes, i és per això que va impulsar, junt amb la Fundació Vidal i Barraquer, el programa “Professionals en Ment”.

En aquest curs 2023/24, s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Marianao, amb la que existeix una consolidada relació professional, que permetrà replicar el programa a l’àmbit de l’educació no formal, amb l’objectiu de millorar la gestió emocional dels educadors, educadores i altres referents professionals.

Així, 24 professionals de l’entitat reben dues sessions al mes d’una hora i mitja, dividits entre els de l’Escola de Noves Oportunitats – formats per David López i Oriol Canalias -, i els de l’equip d’Infància – formats per Marta Montaner i Anna Oriol. Segons Miriam Rodríguez, cap de l’àrea d’Infància i Famílies i participant de la formació, “ens ajuden a fer un procés reflexiu per prendre consciència de les emocions que es deriven de la nostra pràctica professional, amb la metodologia de la mentalització”.

Què és la mentalització?

La mentalització és la capacitat d’entendre i interpretar no només els pensaments i emocions dels altres, sinó també els propis. És com posar-se en la pell d’algú altre, però també implica ser conscients dels propis pensaments i emocions en una situació determinada.

En el context educatiu, això significa no només llegir les senyals emocionals dels menors, sinó també ser capaços de reflexionar sobre com les nostres pròpies emocions i pensaments poden influir en la interacció amb ells. Fomentar la mentalització entre els professors implica, doncs, crear una consciència tant de la perspectiva dels infants, adolescents i joves, com de la nostra pròpia, amb l’objectiu de millorar la comunicació i el suport emocional a l’aula.

El programa engloba un projecte de recerca amb l’objectiu de constatar que la capacitat de mentalització dels professionals en l’àmbit de l’educació pot millorar les estratègies de resolució de conflictes, reduir la percepció d’estrès i fomentar el benestar dels mateixos professionals. En aquesta fase de l’estudi, els professionals de Marianao, que actuen com a mostra representativa, jugaran un paper fonamental en la recopilació de dades per obtenir evidència significativa.