ruit del període de crisi social, econòmica i de valors que s’està vivint en els darrers anys, pren cada cop més força un discurs que reivindica la importància del treball de proximitat, local, i que posa l’accent en l’enfocament comunitari i l’apoderament de la ciutadania. Algunes entitats socials que compartim una visió de la intervenció social basada en aquests principis hem decidit generar una xarxa estatal amb l’objectiu de posar en valor aquest model i de garantir un espai permanent de connexió que ens permeti consolidar-lo, compartir-lo i fer-lo més fort. Oikia, que significa casa en grec, neix amb la voluntat de preservar el que per a nosaltres és el nostre tresor: el model local de base comunitària.

La idea es construeix amb tres entitats referents en intervenció comunitària: la Fundació Mar de Niebla, ubicada al barri de la Calzada (Gijón), l’associació Gazteleku, present al barri de Rekalde (Bilbao), i l’associació Itaca, amb seu al barri de la Torrassa (l’Hospitalet de Llobregat).

Espais per compartir, reflexionar i debatre

L’objectiu de la trobada a Bilbao ha estat compartir experiències, preocupacions i reptes, per tal de començar a construir conjuntament la base de la xarxa Oikia. Per això, es van organitzar espais de treball i posada en comú segons els àmbits d’intervenció que les entitats compartim: protecció de la infància, famílies, èxit escolar, temps lliure, participació, inclusió social i inserció sociolaboral. Espais on els equips humans de les organitzacions (professionals i voluntaris) van poder compartir els punts forts de cada entitat per després establir els reptes comuns de la xarxa.

Part del temps també es va destinar a definir quina havia de ser la missió, visió i valors de xarxa. En resum, una jornada plena d’aprenentatges a través de la qual hem conegut el treball que desenvolupen les altres associacions i fundacions en els seus respectius territoris i hem descobert els elements de valor que compartim.

La importància de procurar espais de convivència i cohesió

Jornades com la de la xarxa Oikia, on l’equip humà es troba en espais de relació i convivència fora dels despatxos i de l’activitat quotidiana, esdevenen fonamentals per a cohesionar els equips i transmetre els valors i reptes de l’entitat. Per això, la Fundació Marianao ha facilitat la plena participació del seu equip en aquesta trobada, tot entenent que la identitat, la missió i la visió que compartim serà vàlida i permanent mentre la construïm entre tots i totes.