A Catalunya, més del 32% dels joves es troba en situació d’atur. Aquest any, des de Marianao i gràcies a les aliances amb altres entitats socials, hem pogut engegar un seguit de projectes dirigits a joves d’entre 16 i 29 anys que no estan treballant ni estudiant i que compleixen els requisits del sistema de Garantia Juvenil de la Unió Europea.

A partir de l’acompanyament i suport personalitzat pretenem explorar quins són els interessos i motivacions dels joves, orientar les seves trajectòries formatives i de futur professional i dur a terme el seu propi projecte de vida personal i professional, per tal d’incorporar-se al món laboral o bé retornar al sistema educatiu amb garanties d’èxit.

Durant tot l’any han participat de forma simultània en el projecte 32 joves, gran part dels quals han pogut realitzar diferents accions formatives professionalitzadores ens els àmbits del serveis d’hoteleria, activitats de comerç o horticultura ecològica.

Els joves també han realitzat durant tot l’any accions tutoritzades de desenvolupament personal, de suport pedagògic i d’orientació i inserció laboral. A més, hem treballat també per fomentar la seva participació en activitats de caràcter cívic, social i cultural i d’enfortiment amb vincles amb la societat.

Aquesta línia de treball amb joves és possible gràcies a la col·laboració amb la Plataforma d’Entitats d’Inclusió dels Joves, PEI’Jove, a partir de la qual hem participat en el projecte Integrals del Servei d’Ocupació Català amb el Projecte Aracne. 

També gràcies a una altra col·laboració, en aquest cas amb la Fundació El Llindar (Cornellà de Llobregat),  aquest curs hem pogut impulsar el Programa de Formació i Inserció (PFI) d’auxiliar en activitats d’oficina i serveis administratius, en el qual participen 17 joves d’entre 16 i 21 anys. Amb una triple finalitat: educativa, formativa i professionalitzadora, els PFI permeten el desenvolupament personal dels joves i l’adquisició́ de competències que els prepararen tant per a la inserció́ social i laboral com per a la continuïtat formativa.

Una tercera línia que obrim aquesta setmana és el Projecte Vitae, per fer orientació laboral amb els joves que participen a l’entitat en activitats d’oci i formació. Vitae treballa a partir del paper del jove com a protagonista i de la seva capacitat per optimitzar les seves competències professionals i habilitats socials per tal de millorar el seu nivell d’ocupabilitat i així poder accedir al mercat laboral en condicions d’igualtat.

Davant el context social i econòmic, Marianao ha ampliat i reforçat les seves línies d’acompanyament i suport als joves. Amb tota aquesta oferta formativa durant el curs 2016-17 estem oferint acompanyament personalitzat, formació professionalitzadora, desenvolupament personal i orientació educativa i laboral a més d’un centenar de  joves de Sant Boi de Llobregat.