L’Ajuntament de Sant Boi, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Fundació Bancaria “la Caixa”, la Fundació Marianao i altres 6 entitats del territori han signat aquest dijous, dia 20 d’abril, l’acord de col·laboració per a la creació de l’Espai de Relació Institucional per a la millora de la convivència i la cohesió social al barri Marianao, en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural ‘Marianao Té Cor’.

En el decurs de l’acte de presentació i signatura de l’Espai de Relació Institucional, l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha destacat que «Sant Boi és, gràcies a la suma d’esforços entre les institucions i el teixit social, un referent del treball comunitari i del compromís col·lectiu amb voluntat transformadora que caracteritza aquest projecte, que ara es consolida i s’amplia a noves entitats». 

La conselleradel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Dolors Bassa, ha considerat que «un acord de col·laboració per a l’acció comunitària al servei de les persones vulnerables no es pot entendre sense el treball cooperatiu de les institucions i les entitats». 

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha manifestat que «el treball que es fa a Marianao és important, pertinent i efectiu en un món en què l’ancoratge de les persones a la comunitat és clau per fer front a reptes trascendental» i ha avançat que «aquest treball el podem desenvolupar a altres barris d’altres ciutats del territori de Barcelona». 

El president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Josep Perpinyà, ha afirmat que «per al Baix Llobregat és un orgull la feina ben feta, amb passió, il·lusió i ganes, com es fa a Marianao» i ha desitjat «que en aquesta nova etapa siguem capaços de confirmar l’èxit d’aquest procés comunitari». 

Eldirector corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació Bancària «la Caixa», Marc Simón, ha destacat que «en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), entre tots podem ser més efectius per aportar millores a un barri i a les persones que hi viuen, en aquest cas amb el lideratge de la Fundació Marianao per la seva presència al territori durant tants anys i amb el protagonisme i la implicació dels veïns i les veïnes». 

El director general de la Fundació Marianao, Josep Torrico, ha definit el barri de Marianao com «una comunitat que somnia, lluita i estima» i ha expressat la necessitat de «posar en valor el treball conjunt desenvolupat durant anys en el territori com a plataforma de construcció de respostes i alternatives per a les necessitats de les persones i per enfortir la comunitat». 

En representació de la resta d’entitats signants, Mari Pau Martínez (Salesians Sant Boi), ha dit que «la renovació i ampliació d’aquest acord constitueix una nova empenta per créixer cooperativament i treballar pels valors de la justícia i la igualtat tot ampliant els espais de debat i convivència». 

Un projecte consolidat 

L’any 2012 es va signar un primer acord que impulsava el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural ‘Marianao Té Cor’ al barri de Marianao fruit de la iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa”, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i entitats del teixit social.

L’avenç i consolidació d’aquest procés comunitari ha permès ara integrar-hi 6 entitats locals més, que tenen un paper rellevant en el desenvolupament i enfortiment del projecte, en el qual treballen actualment més de 80 professionals. 

Els resultats  d’aquest treball han estat la realització d’un diagnòstic compartit del barri de Marianao i una programació comunitària que orienta i prioritza els projectes i activitats que s’han de dur a terme. 

L’Espai de Relació Institucional s’emmarca en el Projecte ICI que l’Obra Social ”la Caixa” impulsa des de l’any 2010 i que actualment es desenvolupa en 37 territoris de tota Espanya per tal de crear espais de trobada entre els veïns i fomentar la cohesió social i el diàleg intercultural. 

El Projecte ICI neix de la necessitat d’afrontar una nova realitat derivada dels moviments migratoris de la nostra societat, que configuren ciutats cada cop més diverses que requereixen l’acció social en un nou context multicultural. 

Els objectius són millorar les condicions de vida al barri, crear espais de trobada veïnals, capacitar els actors locals per afrontar de manera autònoma els reptes de la convivència i prevenir situacions de conflictivitat.

ENTITATS I INSTITUCIONS QUE SIGNEN L’ACORD

 • GENERALITAT DE CATALUNYA, representada per l’Honorable senyora Dolors Bassa i Coll. 
 • DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
 • AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT, representat per la Il·lma. Sra. Lluïsa Moret i Sabidó.
 • CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, representat per l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau
 • HOSPITAL BENITO MENNI, representat pel  Dr. Joan Orrit i Clotet, Director Gerent.
 • ASSOCIACIÓ LA SEMILLA DE TRIGO, representada pel Sr. Javier Emilio Martín Rodríguez, Director.
 • ASSOCIACIÓ DID, representada per la Sra. Laura Meritxell Ramírez Prados, Directora.
 • ASSOCIACIÓ ESPAI LÚDIC, representada pel Sr. Jose Antonio Abril Espí, Director.
 • ASSOCIACIÓ TOTS SOM SANTBOIANS, representada pel Sr. Antonio Santiago Porras, President.
 • PLATAFORMA SOCIAL SANT BOI –  SALESIANS SANT JORDI, representada per la Sra. Maria Pau Martínez Ortiz, Directora General. 
 • FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA”, representada pel Sr. Marc Simón Martínez, Director Corporatiu de l’Àrea Social.
 • FUNDACIÓ MARIANAO, representada pel Sr. Xavier Pedrós i Cortasa, President.