Les dificultats a les quals han de fer front moltes famílies als nostres barris cada dia són més complexes. Des d’espais com el Casal Infantil i el Casal de Joves, que cada tarda acullen més de 100 infants i adolescents, es detecta molt de patiment en les famílies, que es troben desbordades i comparteixen les seves preocupacions, pors i malestars amb les educadores i educadors dels seus fills i filles.

“Es tracta de situacions molt complexes a les quals no es pot donar resposta des de serveis d’intervenció socioeducativa, com el nostre. Ens trobem amb famílies que estan en procés de desnonament, amb alts nivells d’estrès emocional, molta precarietat… problemàtiques que queden fora del nostre abast d’intervenció i a les quals no podem donar la resposta que ens agradaria. Això genera molta frustració i angoixa als equips educatius”, comenta Miriam Rodríguez, cap d’Infància i Famílies de la Fundació Marianao. “Per a qui acompanya cada tarda un infant que viu una situació tan precària, a vegades es fa difícil acceptar que no es pot fer més, que no està en les seves mans resoldre la urgència.”

Per tal de pal·liar aquestes situacions de frustració i angoixa entre l’equip educatiu, a més de coordinar-nos amb la xarxa de recursos i serveis socials del territori, s’ha creat l’Espai de Cures, un espai de trobada mensual per dialogar, compartir i reflexionar al voltant d’aquesta qüestió. A partir de la presentació d’un cas o una preocupació, i amb l’acompanyament i dinamització d’una psicopedagoga experta, l’equip de 14 professionals que treballa amb infants i adolescents comparteix neguits i reflexiona al voltant de la intervenció professional sobre les situacions que generen malestars i preocupacions, per pensar estratègies encaminades a enfortir i millorar la cohesió de l’equip i la qualitat de l’actuació envers infants, adolescents i les seves famílies.

“Amb l’Espai de Cures estem aconseguint alleugerir la càrrega emocional dels educadors i educadores i així tot esdevé més compartit. Es reflexiona al voltant de quin ha de ser el nostre rol des d’un servei d’intervenció socioeducativa i, en aquest context, constatar que la nostra forma de treballar és des de l’acompanyament, el treball en xarxa i la incidència ajuda a trobar una mica de pau”, conclou Miriam Rodríguez.