En els darrers 25 anys, la depressió i l’ansietat entre els joves ha crescut un 75% i el suïcidi s’ha convertit en la segona causa de mort entre les persones de 15 a 29 anys. A aquestes dades s’ha d’afegir que el 29,4% dels joves es troben en risc d’exclusió social i el 19% abandonen els estudis abans d’acabar l’ESO. Amb l’objectiu de lluitar contra aquestes xifres preocupants que afecten aquest col·lectiu, impulsem Ocell de Foc al Baix Llobregat, un programa d’atenció integral per a joves amb l’objectiu d’assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària o la recuperació del seu itinerari formatiu.

Ocell de Foc va destinat a joves d’entre 16 i 30 anys, tenint especial cura d’aquells que tenen una malaltia de salut mental, i s’estructura operativament en cinc dispositius: Servei d’informació, Servei d’atenció grupal, Servei niu de projectes, Servei de Coaching, Punt de trobada.

Per poder desenvolupar el programa a la comarca, s’ha establert una aliança amb Àuriafil, Heres Social, Saó Prat i la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Amb una durada de dos anys, Ocell de Foc preveu poder arribar a uns 2.000 joves del Baix Llobregat, i un mínim del 15% d’aquests amb necessitats vinculades a la salut mental.

“És una molt bona notícia que les polítiques públiques apostin per millorar la salut mental i el benestar dels joves. Aquest nou programa ens permetrà oferir espais d’acompanyament per a joves que necessiten suport per gestionar els seus malestars”, destaca Esther Roch, cap d’Inclusió Social de la Fundació Marianao. “Ocell de Foc ens permetrà sensibilitzar, capacitar i empoderar els joves de la nostra comarca perquè siguin més conscients de la importància de cuidar la salut mental i el benestar emocional. Volem dotar-los d’eines d’autocura individual i col·lectiva i oferir espais segurs on poder implicar-se a la comunitat”, conclou Esther Roch.

Ocell de Foc és un programa promogut per la Direcció General d’Economia Social i Solidària i té un abast de tot Catalunya, amb 21 nuclis territorials, un dels quals és el Baix Llobregat.

Dades del Sistema d’Indicadors sobre la joventut de Catalunya del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya; Pacte Nacional de Salut Mental; JOVECAT; Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i Agència Catalana de la Joventut.