El passat divendres 26 d’octubre vam celebrar un taller de formació per acostar la reflexió ètica als equips educatius de Marianao. Es tracta d’una acció formativa que ha impulsat el Comitè d’Ètica de l’entitat, un òrgan constituït l’any 2013 per donar resposta als interrogants i dilemes ètics que es presenten en l’acció quotidiana dels equips educatius.

La formació ha estat a càrrec d’Anna Maria Prats, Directora de la Fundació Germà Tomàs Canet, Llicenciada en Dret  i especialista en l’àmbit de l’ètica aplicada a la intervenció social. Ha estat membre del Patronat de la Fundació Marianao i participa del Comitè d’Ètica de l’entitat.

El Comitè d’Ètica de la Fundació Marianao té caràcter consultiu i no decisori o executiu, vol oferir suport, orientacions i recomanacions als equips educatius de l’entitat i ajudar a la reflexió des d’una visió interdisciplinària i polièdrica. A partir de les demandes i situacions que presenten els equips educatius, el comitè elabora informes i recomanacions així com recomana l’elaboració de protocols d’actuació per les situacions en les que apareixen conflictes ètics.