El projecte Ambaixadors de la bona alimentació, iniciat a finals del mes d’octubre passat, ha finalitzat la seva primera fase: durant aquesta primera etapa, 218 joves han participat en tallers d’alimentació, esports i sensibilització. L’objectiu ha estat prendre consciència de la importància de seguir una dieta equilibrada així com de l’impacte positiu que té l’activitat física tant a nivell físic com emocional per al nostre organisme. 

Les activitats les hem realitzat amb l’alumnat d’ESO i batxillerat de l’Escola Llor, amb la qual també hem signat un conveni a través de la Fundació Llor, a partir del qual ens han cedit les seves instal·lacions per fer les activitats esportives.

L’aliança amb la Fundació Alcampo per a la Joventut 

El projecte Ambaixadors de la Bona Alimentació compta amb el suport de la Fundació Alcampo per a la Joventut i és una iniciativa amb la qual pretenem formar i donar als joves les eines necessàries per fer front a trastorns alimentaris com la bulímia o a malalties alimentàries derivades d’una mala alimentació com l’obesitat o la diabetis. També es pretén promocionar els beneficis de fer esport a diari, activar-los i apartar-los del sedentarisme. 

Amb Ambaixadors de la bona alimentació volem aconseguir un impacte en els seus hàbits i oferir un espai on els joves adquireixin hàbits socials, saludables i de convivència que els permetin aconseguir una plena integració a la societat.