Gràcies a les aportacions solidàries de 41 donants dos homes de 20 i 41 anys amb trastorns lleus de salut mental podran mantenir la vida autònoma al pis de Sant Boi on des de l’abril de 2018 estan vivint. Tots dos lluiten per poder tenir una vida autònoma, el noi més jove estudia un cicle formatiu de mecànica i treballa per les tardes en una pizzeria per poder cobrir part de les despeses de la seva emancipació. L’altre noi de 41 anys cobra una pensió de discapacitat i actualment està implicat en un projecte d’oci comunitari per a persones amb trastorn mental.

Des de fa quatre anys es troben vinculats en projectes de la Fundació Marianao i des de fa 6 mesos viuen en un pis a Sant Boi de Llobregat cedit a la FUNDACIÓ HÀBITAT3 per un propietari particular. L’habitatge disposa de dos banys i d’espais independents, que el fan especialment adient per ells doncs tenen intimitat i poden viure de manera autònoma.

Tot i que l’habitatge ha estat cedit a Hàbitat3 pel propietari a un preu moderat per sota dels preus habituals a la zona, amb els seus ingressos no arriben a cobrir la totalitat del lloguer i per continuar a l’habitatge els cal un ajut d’una tercera part.  Així mateix, els cal un acompanyament addicional de suport en el dia a dia de la seva vida a la llar i en aspectes de gestió de la seva economia.

Amb els 4.500€ aconseguits podrem pagar la tercera part del lloguer de l’habitatge durant els propers 12 mesos i cobrir el cost de l’acompanyament per part d’una educadora social que els visita a l’habitatge i els ajuda a abordar les diverses situacions de la vida a la llar.

L’aliança de la Fundació Marianao amb la Fundació Hàbitat3

La FUNDACIÓ HÀBITAT3 és una gestora d’habitatge social que treballa amb les entitats socials i les administracions públiques per garantir el dret a un habitatge digne a les persones en situació de vulnerabilitat.

La FUNDACIÓ MARIANAO amb una important presència a Sant Boi i a la comarca del Baix Llobregat, cerca la inclusió social de persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social mitjançant projectes socioeducatius per estimular el desenvolupament personal i comunitari.

La FUNDACIÓ HÀBITAT3 i la FUNDACIÓ MARIANAO col·laboren en la gestió d’un programa d’habitatges d’autonomia per a persones (vinculades a la xarxa de salut mental) amb trastorns lleus de salut mental al Baix Llobregat.

Gràcies!

Des de la Fundació Marianao i la Fundació Hàbitat3 volem donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat d’una manera o altra per aconseguir els 4.500€.