La mentoria ha estat una eina molt reconeguda en el desenvolupament humà tant en el camp educatiu com en el món professional del treball. Promou la relació entre persones que voluntàriament s’ofereixen  per proporcionar un suport individual a una altra persona, en aquest cas als joves dels Programes de Formació i Inserció.   

Si bé les persones que provenen de famílies més benestants tenen més possibilitats de tenir mentors de forma natural al llarg de les seves vides, aquelles que viuen en entorns més vulnerables tenen més dificultats de tenir-ne. Aquest fet marca una diferència important: tenir mentor o mentors condiciona significativament les oportunitats educatives i socials de moltes persones. En aquest sentit, recentment al nostre país algunes institucions han decidit posar fil a l’agulla i treballar per oferir mentors i mentores a molts adolescents i joves que no tenen aquesta possibilitat. 

Com a conseqüència, s’està consolidant una tipologia de mentoria que anomenem mentoria social. Aquesta té com a finalitat acompanyar en el procés d’inclusió social una persona adolescent, jove o adulta que es troba en una situació de vulnerabilitat social.

Comencem un projecte de mentoria social amb joves dels Programes de Formació i Inserció

Amb el suport de la Fundació Nous Cims, aquest curs hem engegat un projecte de mentoria social amb els joves dels Programes de Formació i Inserció per garantir més possibilitats d’èxit en el seu procés formatiu.

A partir de l’experiència amb el projecte de mentoria juvenil del Programa de Formació, considerem una oportunitat que els nostres joves puguin gaudir de l’acompanyament d’un jove amb el mateix perfil professional. Creiem que és important generar vincles on tant el mentorat, com el mentor empatitzin amb els moments vitals.

Actualment ens trobem en la fase de difusió del projecte i la captació de joves mentors dels instituts Camps Blancs i Marianao que es troben cursant cicles formatius de grau superior dels mateixos perfils professionals que els nostres joves dels Programes de Formació i Inserció. 

3a edició del programa Mentor Habilitats

Aquesta serà la tercera edició de mentoria prelaboral que realitzem amb l’objectiu de millorar les competències i ampliar la xarxa de contactes positius del jove per tal d’afavorir el seu procés d’inserció laboral. 

La mentoria social és una eina d’intervenció social que promou la relació entre persones que voluntàriament s’ofereixen per proporcionar un suport a una altra persona que es troba en una situació de risc d’exclusió. 

Després del procés de difusió del projecte per buscar persones interessades en participar del projecte de mentoria, ja sigui com a mentor o com a jove mentorat,  durant el mes de novembre hem realitzat les sessions informatives de quin serà el funcionament del projecte. 

Al desembre començarà la formació per a joves i mentors i s’establiran les parelles perquè al gener de 2018 puguin iniciar la seva relació de mentoria prelaboral, sempre acompanyats per l’educador del projecte que vetllarà pel bon funcionament de les relacions de mentoria.