Aquest curs hem renovat la imatge corporativa de l’entitat: línies hortitzontals per representar la igualtat, una tipografia clara, senzilla i sòlida que genera confiança i, com sempre, colors i alegria per omplir els espais. Te n’expliquem més detalls a continuació! 

Sistema gràfic de la Fundació Marianao


Un sistema gràfic de ratlles de colors

Un nou sistema d’identitat gràfica que comunica igualtat i horitzontalitat social, alhora que representa un evolució de la marca coherent amb la història de l’entitat.

Ingredient 1: COLOR, perquè històricament i simbòlicament, la Fundació Marianao sempre ha estat associada a un edifici de colors. El logotip ha inclòs sempre una combinació de diversos colors.

Ingredient 2: IGUALTAT, HORITZONTALITAT. Perquè la Fundació Marianao treballa i lluita per la justícia i la igualtat d’oportunitats. Simbòlicament, Marianao treballa per una societat més horitzontal, amb menys diferències entre la ciutadania.

Així doncs, els colors horitzontals són la base del sistema d’identitat i comunicació de Marianao. Versàtil i senzill. Amb pocs elements creem un sistema visual sòlid, reconeixible i fàcil d’aplicar per professionals del disseny o per persones de l’entitat que vulguin fer documentació corporativa però que no tinguin nocions àmplies de disseny.

Tipografia de la Fundació Marianao


Una tipografia senzilla, clara, sòlida i que genera confiança

Montserrat és la nova tipografia corporativa de Marianao. És senzilla, clara i sòlida. Utilitzant una tipografia d’aquestes característiques formals, la Fundació Marianao comunica que és un lloc on sentir-te segur, on et pots aferrar i no caure, on et parlaran clar.

Quan combinem aquesta tipografia amb colors, li acabem de donar a la comunicació el to amable i càlid que tothom vol quan necessita ajuda d’algú.

A més, Montserrat és de GoogleFonts i això també té avantatges:

  • És una font gratuïta, no cal pagar llicències.
  • Qualsevol col·laborador o col·laboradora la pot descarregar en línia i instal·lar-la al seu ordinador.
  • Es pot utilitzar a la web, a apps…


Un nou logotip actualitzat

Hem actualitzat el nostre logotip per adaptar-lo a la nova imatge corporativa amb nous colors i nova tipografia.


La nova imatge és el resultat d’un procés participatiu que ha implicat a participants, voluntariat i treballadores 

A l’hora de renovar la imatge corporativa i millorar la senyalítica a l’edifici, hem volgut implicar a totes les persones participants, treballadores i voluntàries. Per això, hem fet entrevistes, hem demanat que es contestessin qüestionaris, hem organitzat grups de discussió i fins i tot hem fet visites a tots els espais de l’edifici per proposar millores. El resultat: una nova imatge creada per tota la comunitat de Marianao amb l’acompanyament de l’il·lustrador santboià Iván Bravo.