A l’escola, des de l’etapa infantil i fins al final del cicle mitjà de primària, el currículum es focalitza en fer que l’alumnat aprengui a llegir i a escriure. A partir del cicle superior, s’assumeix que els infants han assolit una bona competència lectora i es pretén que aprenguin a través de la lectura i que puguin transmetre coneixements, idees i pensaments a través de l’escriptura. Però, què passa quan els nens i nenes no han assolit unes bones habilitats de lectura i escriptura? Aleshores, la capacitat de seguir aprenent amb èxit es veu compromesa, cosa que augmenta el risc d’abandonament escolar en l’etapa secundària.

“Hem detectat que molts infants del Casal acaben l’escola amb moltes dificultats per llegir i escriure en català. Sense tenir una bona base, continuar amb èxit el seu aprenentatge a l’institut es fa realment complicat”, apunta Mònica Petit, responsable del Casal Infantil de Marianao. “Hi ha moltes famílies que no poden ajudar els seus fills i filles a fer els deures perquè no tenen suficients coneixements i això crea grans desigualtats a les aules.”

Per tal de pal·liar les dificultats d’aprenentatge que provoca tenir un nivell baix de lectoescriptura, hem constituït una aliança amb la Fundació Diverse, i aquest curs implantarem el seu programa DLec al Casal Infantil de Marianao per donar suport a infants amb dificultats d’aprenentatge de la lectoescriptura, especialment a aquells alumnes que provenen d’entorns multilingües que es troben en una situació socialment desafavorida.

El programa DLec es dirigeix a centres educatius amb un alt percentatge d’alumnat multilingüe amb una diversitat cultural i complexitat socioeconòmica que predisposin a un risc potencial per a l’aprenentatge de l’infant i/o a un abandonament prematur de l’aprenentatge.

Està adreçat a tot l’alumnat d’educació infantil, amb una metodologia preventiva, i també ofereix un enfocament grupal en el cas d’aquells alumnes de cicle inicial i mitjà de primària que presenten un alentiment en el procés d’adquisició de lectoescriptura. Finalment, la metodologia DLec compta amb una fase intensiva que aspira a oferir una atenció més individualitzada als infants que presenten dificultats per a l’aprenentatge de la lectoescriptura. Durant totes les fases, el programa DLec s’acompanya d’una narrativa protagonitzada pel gos lector Lec que ajuda a tornar més amè i entretingut el procés d’aprenentatge dels infants i que, a més, els facilita la incorporació de nou vocabulari al seu ventall lèxic en català.

A més de la intervenció educativa amb els infants, DLec també pretén dotar d’eines les famílies i enfortir el seu compromís i constància per tal que l’alumne pugui rebre suport a la llar, un element clau en el procés d’aprenentatge. Per això la Fundació Diverse ofereix recursos que permeten als infants entrenar i posar en pràctica els coneixements adquirits quan ja són a casa.

DLec és un programa basat en l’evidència científica, la qual cosa permet a Diverse mesurar l’impacte real de la metodologia en l’adquisició de la lectoescriptura per part dels infants usuaris. En aquest sentit, i segons les dades de Diverse, més d’un 70% dels alumnes han millorat significativament el seu rendiment en lectoescriptura després de passar pel programa DLec.

El programa DLec complementarà les accions de suport escolar i foment de la llengua catalana que realitza el Casal Infantil regularment, a través de racons de lectura i espais de reforç. “És fonamental que els nens i nenes tinguin un bon nivell de lectoescriptura i parla de la llengua catalana perquè no es quedin enrere. El dia de demà, quan busquin feina, és molt probable que els demanin poder expressar-se bé en català. Per això, les persones que treballem amb infants tenim el deure d’adreçar-nos a ells en català per afavorir el seu aprenentatge de la llengua, i no privar-los d’aquesta possibilitat”, conclou Mònica Petit.


Un programa de la Fundació Diverse

DLec és un projecte de la Fundació Diverse, una organització sense ànim de lucre amb seu a Barcelona que crea i desenvolupa projectes socials amb el propòsit de facilitar a la població més desafavorida oportunitats per promoure els valors i l’autoconfiança, salvaguardar les seves necessitats bàsiques i permetre el desenvolupament de totes les seves fortaleses i habilitats amb normalitat.


El Casal Infantil de Marianao

El Casal de la Fundació Marianao és un espai de trobada, relació, joc i participació, on els infants fan amistats, aprenen i creixen en valors.

Un espai que permet als nens i nenes viure experiències enriquidores i d’aprenentatge a través d’activitats lúdiques, on es fomenten les relacions positives, es promou la salut i la descoberta de l’entorn treballant hàbits saludables i gaudint de l’esport i la natura.

El Casal obre les tardes de dilluns a divendres durant el curs escolar i també realitza colònies i activitats d’estiu.

Les inscripcions al Casal estan obertes i es poden fer presencialment a la seu de la Fundació Marianao o per telèfon trucant al 93 630 30 62. Per a més informació, escriu-nos a hola@marianao.org.