Posem el nostre coneixement i experiència al servei d’administracions i entitats socials

A través dels serveis de consultoria oferim acompanyament, estratègia i formació per impulsar nous projectes i polítiques d’acció comunitària inclusiva i de treball amb joves.

En els darrers anys, administracions públiques i entitats socials s’han apropat a la Fundació Marianao per conèixer els elements d’èxit del nostre model de treball comunitari. Les experiències de participació social, lideratge i autogestió juvenil, com el programa d’oci alternatiu Venta Pa’Ká o ESFERA Jove, han despertat interès en el sector social, així com l’acció comunitària inclusiva que caracteritza totes les nostres actuacions i metodologies.

Des de la Fundació Marianao promovem la creació de xarxes amb els agents del territori i fomentem el protagonisme dels veïns i veïnes i la seva implicació en la millora del barri. Tot això ho fem posant especial èmfasi a enfortir les capacitats de les persones amb situacions de vulnerabilitat, perquè siguin elles les qui liderin el canvi en les seves vides.

Els nostres serveis


Acompanyament
estratègic

Oferim acompanyament estratègic a administracions i entitats socials per al disseny, desplegament i avaluació de polítiques d’inclusió social i de foment de la participació social amb enfocament comunitari.

  • Estudis de context per a l’impuls de polítiques d’inclusió
  • Plans d’acció comunitària inclusiva
  • Plans per al desplegament de polítiques i programes juvenils
  • Disseny i avaluació de projectes de participació social
  • Acompanyament estratègic a gerències d’entitats socials


Formació i
dinamització

Posem a disposició d’organitzacions i administracions tot el coneixement pràctic adquirit gràcies als nostres programes d’acció social i comunitària amb col·lectius d’infants, joves, adults i gent gran.

  • Formació en participació social
  • Formació en acció comunitària
  • Formació en tècniques de dinamització infantil i juvenil
  • Dinamització de processos participatius

Algunes de les nostres experiències

Hem ajudat a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària a dissenyar el mapa de l’acció comunitària de Catalunya, identificant les diverses actuacions de caràcter comunitari d’arreu del territori.

Diputació de Barcelona
Disseny del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social amb els ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia i Sant Andreu de la Barca.

Acompanyament en la implementació del Pla d’Acció Comunitària Inclusiva de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Hem treballat amb l’Agència Catalana de Joventut per ajudar a més de 30 municipis catalans a millorar les seves polítiques de participació juvenil, a arribar a més joves i implicar-los en el seu territori de manera activa i transformadora.

Hem ajudat el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra a assolir els seus propòsits i millorar el funcionament a través d’un procés d’anàlisi i reflexió compartida amb el Govern, les entitats i els joves.


Amb el suport i finançament de:

Dona ara