“DECIDE.TE: Diàleg Estructurat per a la Ciutadania, Interculturalitat, Diversitat i  Ocupabilitat a través de la participació juvenil” és una col·laboració de 7 mesos a nivell nacional, entre maig i desembre de 2017, finançada per l’Acció Clau 3 del programa Erasmus+ de la Comissió Europea. Dins de la branca per al suport a les reformes polítiques en l’àmbit de joventut d’aquest programa, “DECIDE.TE” és un projecte coordinat per Fundación Pioneros (La Rioja) amb el suport de Fundación Andalucía Acoje (Andalusia), l’Associació Juvenil i Cultural KAUA (Canàries) i Fundació Marianao – Casal Infantil i juvenil de Marianao (Catalunya). Té com a objectiu principal crear una cooperació interregional entre entitats espanyoles interessades a explorar els sistemes de participació juvenil dels seus municipis i millorar els mateixos a través de l’intercanvi de bones pràctiques i apoderament dels seus joves en el que a ciutadania activa es refereix. Així mateix DECIDE.TE tracta de contribuir a la millora i adequació de les polítiques juvenils realitzant un acostament i enteniment entre els prenedors de decisions públics i els propis joves a través de diferents activitats locals, assemblees de joves i reunions amb representants polítics que es culminaran amb un seminari sobre diàleg estructurat a Logronyo al setembre de 2017.

Abans del viatge a Logronyo per posar en comú les perspectives sobre la realitat juvenil de cada localitat participant, a Marianao s’estan realitzant diversos espais de debat i anàlisi de la realitat juvenil del territori, a través d’assemblees i espais de trobada que posen en comú joves de diversos perfils. Aquests espais es promouen des del Programa ESFERA Jove, el programa de participació social i oci juvenil de la  Fundació Marianao.  En aquests espais hi participen també el regidor de Joventut  i la Cap de Joventut de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat.