Informació i consentiment

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Qui serà el responsable de tractament de les teves dades?

FUNDACIÓ MARIANAO. Plaça Joan N. García-Nieto, s/n – 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona.
Contacte DPD: +34 936 303 062 – proteccio@marianao.net

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

La finalitat del tractament serà la prestació de serveis de l’entitat i gestió administrativa i comptable derivada. Anàlisi de satisfacció i tractament estadístic. No es preveu tractament internacional de dades, ni existeix tractament automatitzat de dades ni elaboració de perfils.

Per quant temps conservarem les teves dades?

La informació es mantindrà durant 1,5 anys i mentre no sigui exercit el dret de supressió per part de la persona interessada.

Què ens legitima a tractar les teves dades?

Legitimació per consentiment de la persona interessada.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

La informació podrà ser comunicada a tercers sempre i quan sigui necessari per al desenvolupament del projecte.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?

Com a persona interessada o pare/mare/tutor de legal d’aquesta, podràs fer valer en tot moment els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del teu tractament, oposició al tractament i portabilitat de les dades dels quals siguis titular, mitjançant correu electrònic a proteccio@marianao.net, indicant en l’assumpte Exercici del Dret. També tens dret a reclamar davant l’autoritat de control si consideres que es vulneren els teus drets.

Dona ara