Establir un pont entre el món acadèmic i el món professional. Amb aquesta voluntat, la Ramon Molinas Foundation va dissenyar el programa Promoció Laboral de l’Acció Social (PLAS). La iniciativa promou la incorporació laboral de joves que han finalitzat estudis universitaris en el camp de l’acció social. Durant la segona edició del programa, la Fundació Marianao gaudirà de la incorporació d’una graduada en educació social que s’integrarà al Casal Infantil de Marianao i al programa Punt de Partida de l’entitat de Sant Boi de Llobregat. 

Gràcies a les sinèrgies teixides des de l’any 2012 amb actors destacats del tercer sector social, la RMF detecta projectes d’entitats que precisen la incorporació laboral permanent de professionals de l’àmbit de l’acció social i s’encarrega de cercar els perfils idonis per cobrir les vacants. Amb aquesta finalitat, la Ramon Molinas Foundation cerca joves amb una gran vocació social, amb esperit col·laboratiu i proactius i els presenta a les entitats que, en última instància, en decideixen la contractació. D’aquesta manera, les entitats gaudeixen de la incorporació de joves especialment preparats i motivats, capaços de respondre amb solvència els reptes actuals i del futur. 

En el marc del programa, la Ramon Molinas Foundation sufraga el cost d’empresa dels joves durant els sis primers mesos del contracte laboral i els acompanya al llarg d’aquest període per tal d’atendre les seves necessitats. Transcorregut aquest temps, les entitats es comprometen a ampliar el contracte en el cas que els joves hagin demostrat la seva vàlua.