El Punt Òmnia Marianao inicia el curs 2018-2019 amb tallers i activitats formatives perquè els nens i nenes del Casal infantil aprenguin nocions de programació amb Code i Scratch.

D’aquesta manera els infants aprenen conceptes bàsics de programació alhora que també practiquen altres coneixements integrant aquest element nou al seu aprenentatge.

Els alumnes, que van tenen entre 6 i 9 anys, han començat a iniciar-se amb Code i més endavant s’iniciaran amb Scratch, que presenta més complexitat.

La principal motivació d’aquestes activitats és oferir formació en programació als infants del nostre casal, per tal de que adquireixin coneixements en noves tecnologies que ja comencen a formar part del currículum educatiu i són necessaris. D’aquesta manera, el Casal Infantil integra les noves tecnologies en l’aprenentatge i en l’educació en el lleure dels nostres infants.