Amb el títol Com vivim el canvi escola–nstitut? es presenta un cicle de sessions on els pares i mares podran compartir dubtes i interessos sobre la transició dels seus fills i filles de l’escola a l’institut amb l’objectiu d’ajudar-los a millorar el seu èxit educatiu. El cicle es durà a terme a l’Institut Marianao i seran els mateixos professors i professores els que conduiran les sessions. 

L’altre programa orientat a famílies i realitzat a l’Institut Marianao és ‘Créixer en Família’. Aquesta formació pretén que els pares i les mares reflexionin i intercanviïn vivències sobre l’educació dels seus fills i filles, tot reforçant i aportant eines que els permetin exercir una criança positiva. Es du a terme gràcies a la col·laboració de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a partir del seu Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies. 

Ambdós projectes reforcen l’oferta ja existent des de fa anys al territori promoguda per la Fundació Marianao en col·laboració amb diverses institucions i recursos del territori. 

Una proposta de formació que sorgeix a partir del model innovador de treball comunitari a la ciutat

La característica més singular del cicle sobre transició escola-institut, és que ha s’ha impulsat a partir del treball compartit de diversos agents i recursos de Marianao, fruit dels espais de relació i coordinació que ha generat el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural Marianao TéCoR, impulsat per l’Obra social ‘La Caixa’, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Fundació Marianao. 

Marianao TéCoR està promovent un procés comunitari en el qual hi ha implicats més de 90 recursos tècnics i professionals del territori. Per fer-ho, promou espais de relació tècnica permanents en els quals aquests es troben i aborden conjuntament reptes orientats a la inclusió social i la millora en els àmbits de l’educació, la convivència i la salut. 

En aquest cas, és el mateix professorat el que acompanya les famílies dels seus alumnes, l’AMPA qui garanteix la difusió entre les famílies i el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat el que dinamitza i lidera el procés. 

Per a la implantació d’aquest projecte, que porta el nom de Programa Social per al Suport Familiar a l’Èxit Educatiu, hem comptat amb el suport de l’equip ERDISC, un grup de recerca de la Càtedra d’Educació Comunitària de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Marianao TéCoR ha sigut alhora l’embrió de propostes com la recent constituïda Taula de Salut Mental de Sant Boi de Llobregat o la implantació del projecte LEXIT a les escoles del barri. Actualment hi ha set comissions de treball que estan treballant en el disseny de noves propostes que veuran la llum els propers mesos.