La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Marianao amb l’objectiu de desenvolupar ESFERA Jove, un programa creat per l’entitat santboiana que té l’objectiu de fomentar la implicació social i comunitària del jovent. La iniciativa persegueix que els joves esdevinguin dinamitzadors per tal que intervinguin en el procés de transformació social. 

Un total de 250 joves d’entre 14 i 25 anys de Sant Boi de Llobregat participen en un programa que té la formació com a eix vertebrador amb la finalitat d’apoderar-los perquè millorin el seu entorn, el seu barri i la seva ciutat. D’aquesta manera, s’impulsa el seu protagonisme promovent-ne la capacitat de decisió, de lideratge i de dinamització del seu entorn. 

ESFERA Jove està integrada per tres iniciatives: accions formatives en participació, un viver de projectes i un espai juvenil. L’acció posa de manifest que la dinamització juvenil és una forma d’intervenció socioeducativa que apodera els joves i els aporta valor. La generació d’autonomia, de lideratge i d’emprenedoria del jovent són elements que permetran construir una societat justa, lliure i solidària. 

El col·lectiu de joves d’entre 14 i 25 anys són considerats un recurs estratègic per al desenvolupament integral de la societat. Segons l’Observatori municipal de la vila del Baix Llobregat, gairebé vuit mil habitants de Sant Boi ─un 9,5% del total de la població─ pertanyen a aquesta franja d’edat. Pel que fa al conjunt de l’Estat espanyol, signifiquen el 9,7% del total de la població, una xifra que representa poc més de quatre milions i mig de persones, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE).