El passat 26 de gener, al CCCB -Centre de Cultura Contemporània de Barcelona- va tenir lloc la jornada “Construïm l’Educació 360”, promoguda per la Fundació Jaume Bofill. L’Educació 360 esdevé una iniciativa oberta que pretén connectar i integrar totes les oportunitats educatives a Catalunya, comptant amb els municipis, les xarxes i els espais d’educació escolars i comunitaris.

 En el marc de la jornada es va presentar la iniciativa “Crida: Comunitats que Eduquen”, a través de la qual la Fundació Jaume Bofill vol detectar iniciatives comunitàries que apostin pel treball i lideratge col·laboratiu entre diversos actors i que vulguin incrementar el seu potencial educatiu per orientar els seus projectes al marc de l’Educació 360.

El projecte Esfera Jove de la Fundació Marianao, que té l’objectiu de promoure la participació activa dels joves  i el seu compromís social amb les necessitats del seu entorn, es va presentar com una de les pràctiques rellevants a Catalunya en el context de la Crida ‘Comunitats que Eduquen’,  per la seva capacitat de connectar al voltant del col·lectiu juvenil els diversos recursos educatius existents al territori. 

Enguany el projecte ESFERA Jove està treballant amb més de 180 joves en el marc de l’Institut Marianao i amb 8 col·lectius juvenils que estan impulsant projectes socials de millora del seu entorn en els àmbits dels hàbits saludables, la dinamització de l’espai públic, l’envelliment actiu o bé la sensibilització intercultural, entre d’altres.

Podeu veure aquí el vídeo de la jornada “Crida: Comunitats que Eduquen”. A partir del minut 50 podreu veure la presentació del projecte Esfera Jove per part de Dani Osiàs, director de projectes de la Fundació Marianao, o bé consultar la web  Educació360 de la Fundació Jaume Bofill.