Enguany, una part dels professionals de la Fundació Marianao estan treballant i analitzant diferents aspectes organitzatius i d’intervenció social de l’entitat, com ara la política de recursos humans, els protocols d’actuació, la relació de proveïdors i la seva cadena de valor, la intervenció amb participants, etc., per tal d’incloure en tots els àmbits les condicions necessàries per a la promoció dels drets de la infància i, alhora, sensibilitzar tota la comunitat de Marianao envers aquesta qüestió. 

Aquest mes s’ha iniciat la tasca amb les persones que treballen amb infants, adolescents i les seves famílies, per tal de reflexionar i dissenyar una estratègia que ajudi a introduir de manera intencionada i ferma l’enfocament de drets de la infància en les actuacions de tots els projectes. 

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l’aliança amb EDUCO, entitat de cooperació que treballa a favor de la infància i dels seus drets arreu del món.