Centenars d’entitats socials i representants d’ajuntaments, junt a altres actors del territori metropolità com sindicats majoritaris i col·legis professionals, s’han reunit aquest dimecres a la Fabra i Coats de Barcelona en el marc del Fòrum Social Metropolità per abordar els reptes socials que té a dia d’avui l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El Fòrum és una iniciativa promoguda per l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva. La inauguració del Fòrum Social Metropolità ha anat a càrrec de la presidenta de l’Acord Ciutadà i tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, i la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina. La celebració del Fòrum Social Metropolità se celebra en un context social complex després de dos anys de pandèmia i d’una situació de cronificació de desigualtats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Fòrum Social Metropolità és un espai horitzontal obert a tots els ajuntaments de l’AMB i les entitats socials amb activitat a la regió metropolitana. Durant el Fòrum s’ha apostat per desplegar una acció social tant a nivell intermunicipal com pública local – iniciativa social a l’interior de l’espai de la regió metropolitana o de la metròpolis.

Els participants dels ajuntaments i de les entitats socials han coincidit en que l’espai metropolità és idoni per treballar temes socials de gran impacte metropolità i fer-ho, principalment, amb la col·laboració i coproducció del conjunt d’agents socials i institucions que hi intervenen. Els participants al Fòrum Social Metropolità han coincidit en que la desigualtat, en totes les seves dimensions, esta incrementant de manera permanent en el conjunt del territori metropolità des de l’any 2008 i han alertat que si no es té la capacitat d’introduir canvis socials importants en l’estructura social urbana i metropolitana, difícilment es recuperaran als nivells, ja de per sí baixos, de l’any 2020.

Els representants de les entitats socials i ajuntaments han coincidit en 5 grans acords a partir dels quals vertebrar les accions previstes per fer front a l’augment de les desigualtats socials en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

  1. Més participació. Que participin en el Fòrum la gran majoria d’entitats socials i ajuntaments de la regió metropolitana i col·laborin ens els espais de cooperació que es despleguin.
  2. Aprofitar la gestió local i de proximitat. Per promoure i facilitar innovadores formes de governança compartida i democràtica amb la finalitat d’enfortir i donar suport a les interdependències entre entitats socials i ajuntaments que constitueixen la base de l’acció social metropolitana.
  3. Crear xarxes de coproducció pública i d’iniciativa social de programes i projectes. Per incidir positivament en els principals reptes socials compartits a nivell metropolità.
  4. Buscar noves respostes als desafiaments socials de gran impacte i complexitat d’intervenció mitjançant grups d’aprofundiment i creativitat.
  5. Ser referents: Posicionar-nos davant d’altres actors institucionals en l’àmbit català, de l’estat espanyol i de la Unió Europea, i d’altres organismes adients per aconseguir nous enfocs i noves polítiques, per aconseguir un més alt impacte en la reducció de les desigualtats.

Els participants al Fòrum han coincidit en la necessitat d’identificar experiències similars a nivell mundial d’aquesta nova governança horitzontal i coproductiva de la que és el Fòrum Social Metropolità.

El Fòrum Social Metropolità ha apostat per millorar les sinergies i la qualitat de l’acció de les entitats socials per poder fer front als desafiaments socials metropolitans compartits i reduir les desigualtats socials i incrementar la qualitat de vida de la població de la metrópolis.

Per Sònia Fuertes, comissionada d’acció social de l’Ajuntament de Barcelona “els desafiaments socials que ens cal abordar son cada cop més interdependents i complexes i exigeixen maneres d’actuar innovadores, més sinèrgiques i productives entre les entitats socials i els ajuntaments a nivell metropolità”. “És important generar espais per la transferència de coneixement i la intel·ligència col·lectiva” ha conclòs.

Més sobre l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai de participació, de cooperació publicosocial i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que, a través de la coproducció de polítiques, treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.

En definitiva, és un espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió i la defensa dels drets socials. La finalitat de l’acord és incrementar el capital social de la ciutat i promoure l’acció social, és a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. I ho fa mitjançant la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social.