La situació d’emergència social provocada pel conflicte bèl·lic que està tenint lloc a Ucraïna reclama als països europeus la necessitat de coordinar recursos d’acollida més amplis del que han estat necessaris fins ara. S’estima que fins aquest moment, més de 3 milions de persones han sortit del país i es calcula que hi haurà més de 18 milions de persones directament afectades pel conflicte.

L’estat espanyol preveu que en els pròxims dies i setmanes hi hagi una arribada massiva de persones procedents d’Ucraïna, per les quals caldrà incrementar els recursos d’acollida habituals.

En aquest context, una de les línies que s’estima necessària és la de l’acolliment familiar, per la seva contribució a la ràpida integració i l’acompanyament que pot oferir a les persones i famílies que arribin. Per això, la Fundació “la Caixa” en col·laboració amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, posa en marxa un programa d’acollida de persones refugiades a les províncies de Madrid, Barcelona, Múrcia i Màlaga.

Com funcionarà el programa d’acollida

A cadascuna de les províncies esmentades s’han constituït oficines territorials que treballaran per establir una xarxa de famílies acollidores que acullin a les seves llars les famílies que arribin a l’estat espanyol. L’abast del programa contempla 6 oficines a les províncies de Madrid i Barcelona, i 3 a Múrcia i Màlaga.

Una de les oficines territorials de la província de Barcelona serà la Fundació Marianao, des de la qual un equip de professionals especialistes en intervenció familiar avaluarà i determinarà la idoneïtat de les famílies interessades a acollir i les posarà en xarxa amb els dispositius oficials de primera acollida que les connectarà amb famílies refugiades procedents d’Ucraïna.

El programa també ha creat un servei de línia telefònica gratuïta per informar a les famílies interessades a acollir. Es tracta d’un call center atès per professionals que efectuaran un primer cribratge sobre la idoneïtat de les famílies i les derivarà a les oficines territorials.

La Fundació Marianao ha estat seleccionada per esdevenir oficina territorial per la seva trajectòria en el camp del treball amb famílies en situació de vulnerabilitat, especialment des del programa Caixa Proinfància. Per això, en els darrers dies i atesa la urgència en el desplegament d’aquest nou programa, des de l’entitat hem treballat intensament per constituir l’equip humà i l’espai de treball i d’atenció a les famílies. Per la Fundació Marianao, ser part d’#AcullFamíliaUcraïna significa refermar la seva voluntat per donar resposta a les necessitats socials emergents, sempre treballant al costat de les persones que pateixen situacions de major indefensió.

Vols acollir una família?

Si tens interès a acollir una família de refugiats d’Ucraïna un mínim de sis mesos, completa aquest formulari amb les teves dades i es posaran en contacte amb tu.

Per a més informació, truca al telèfon gratuït 900 670 909 (horari d’atenció de dilluns a diumenge de 9 a 22 h).

Documents d’interès

Consulta aquí el PDF Preguntes Freqüents.