Des del passat mes de desembre, un grup de quinze joves de l’Escola de Noves Oportunitats de la Fundació Marianao està participant en el programa Cooperatives de Joves, una formació que té per objectiu donar a conèixer al jovent què és l’economia social i solidària i el cooperativisme.

Les cooperatives de joves són cooperatives efímeres de treball  de caràcter educatiu no empresarial i el programa de formació, basat en l’experiència de Coopératives Jeunesse de Services (CJS) del Quebec, apropa el cooperativisme i l’economia solidària a través d’un programa formatiu completament vivencial on es posa el jovent al centre del procés d’aprenentatge, tot donant-los eines perquè s’autoorganitzin, fomentant el seu compromís i responsabilitat individual i col·lectiva.

A partir de la simulació de la creació d’una cooperativa de treball, els participants del programa adquireixen competències de les diferents dimensions que caracteritzen els processos d’emprenedoria cooperativa: la dimensió personal, la relacional, la comunicativa, l’econòmica i la societària. Així doncs, el grup està rebent sessions sobre gestió d’empreses, màrqueting, finançament i aspectes jurídics i comunicació, entre d’altres, amb una metodologia aplicada i pràctica, amb exemples reals i inspiradors del món del cooperativisme.

A més, el grup de joves disposa de 3.000 euros que gestiona de forma autònoma per engegar el seu projecte cooperatiu, que ha volgut centrar a oferir serveis per apropar les noves tecnologies a la comunitat.

“Els joves estan experimentant que es pot emprendre de manera col·lectiva i cooperativa, i que és possible treballar per a empreses i entorns que van més enllà de l’obtenció de beneficis econòmics. Aquest programa formatiu obre nous mons per als joves”, destaca Raquel López, coordinadora de l’Escola de Noves Oportunitats de la Fundació Marianao.

El programa Cooperatives de Joves està impulsat per Escola Lliure el Sol i Labcoop, i compta amb el suport del programa d’Economia Social, promogut pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que treballa amb l’objectiu de per posicionar l’economia social i cooperativa com a peça clau per a la construcció d’un model econòmic més social, democràtic i inclusiu.