La Fundació Marianao i el Campus Docent de Sant Joan de Déu han arribat a un acord per signar un conveni de col·laboració amb l’objectiu de millorar la qualificació dels alumnes del centre formatiu i la seva acció social a través d’un seguit d’accions relacionades amb la docència, l’assistència, la recerca i la innovació.

Ja fa anys que la Fundació té una aliança amb l’Hospital de Sant Joan de Déu – forma part del patronat de Marianao i té molta presència en el territori, sobretot en l’àmbit de la salut mental -, però ara aquesta relació s’ha fet encara més estreta amb l’obertura del nou Campus Docent a Sant Boi, que té una clara vocació de connectar-se amb la vida i la realitat de l’entorn, i ha esdevingut així una gran oportunitat per lligar una aliança de col·laboració que multipliqui les oportunitats que ambdues institucions ofereixen al barri de Marianao i a Sant Boi en general.

És per això que les direccions de totes dues institucions s’han reunit diverses vegades per plantejar quines accions es poden dur a terme de forma cooperativa i concretar-les en el conveni.

De fet, aquest estiu ja va tenir lloc la primera de les col·laboracions, amb els alumnes de l’assignatura d’Infermeria Gerontològica, que van entrevistar persones d’entre 65 i 75 anys que participen en projectes socials de la Fundació Marianao per elaborar històries de vida des de la perspectiva de la salut.

Projectes de col·laboració

La col·laboració entre la Fundació Marianao i el Campus Docent de Sant Joan de Déu es concreta en quatre àmbits: el de la docència, l’assistència, la recerca i la innovació.

A nivell docent, un dels objectius de l’aliança consisteix en utilitzar els recursos de tots dos centres per al desenvolupament d’activitats d’ensenyament a tots els nivells: formació professional bàsica, cicles formatius, graus, postgraus, màsters, estudis de doctorat i formació contínua de professionals.

En aquesta mateixa línia, també es busca afavorir la incorporació dels professionals de la Fundació a la docència realitzada pel Campus de Sant Joan de Déu i impulsar experiències de formació professional bàsica per als alumnes de l’Escola de Noves Oportunitats.

Pel que fa als objectius assistencials, es vol cooperar per millorar l’atenció sanitària i social que presten els futurs professionals d’ambdues institucions i en el camp de la recerca s’ha acordat promoure tant la investigació com programes de formació específics en els camps de les ciències de la salut i de les ciències socials.

Finalment, entre els objectius d’innovació cal destacar el desenvolupament de projectes conjunts de recerca aplicada en els àmbits de les ciències socials i de la salut per aportar valor al territori en el context de les polítiques de benestar i promoció de la salut, que reforcen la voluntat de les dues institucions de no retenir coneixements, formació i investigació dins les parets dels seus edificis, sinó poder compartir-los amb la població de Sant Boi.

Totes aquestes col·laboracions estaran coordinades per una comissió mixta formada per dos representants de la Fundació Marianao, Daniel Osiàs i Josep Torrico, i dos del Campus Docent de Sant Joan de Déu, Lorena Molina i José Antonio Giménez, alhora que s’han dissenyat comissions tècniques amb més membres per a garantir el seguiment i desplegament de l’aliança.