El Congrés de l’Esport promogut per la Diputació de Barcelona està pensat com un espai on aportar coneixements, experiències i reflexions des de diferents punts de vista, interns i externs al món de l’esport. Un espai de trobada on analitzar el present i els reptes de futur de l’esport local, un punt de partida per dibuixar noves estratègies.

Els continguts del Congrés van girar entorn tres àmbits:

  • Les persones. L’esport és un dret al qual tota persona hauria de tenir accés al llarg de la seva vida, un dret que les administracions han de garantir de forma directa o bé col·laborativa. La seva pràctica regular, més enllà de beneficis per la salut, es tradueix també en beneficis socials, sovint insuficientment reconeguts i valorats.
  • Les organitzacions esportives. Els practicants, formalment o informalment s’organitzen per fer esport. La pràctica esportiva federada i en instal·lacions esportives convencionals ha donat pas, progressivament, a fórmules de pràctica lliure i no reglada, en entorns urbans i naturals. L’aparició de noves disciplines esportives i de nous col·lectius de practicants, juntament amb els nous hàbits socials, configuren un complex escenari de noves demandes que posa en crisi tradicionals models d’oferta esportiva i ens estimula a generar-ne de nous. Els nous hàbits dels practicants necessiten també d’organitzacions amb noves visions sobre l’esport i amb gran capacitat d’adaptació.
  • La societat. Els governs locals afronten els grans reptes que els planteja la societat en l’àmbit de la salut, la cohesió social, entre altres, on l’esport juga un paper transcendental. L’esport és un gran catalitzador per impulsar polítiques públiques transversals, adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones.

Va ser en aquest últim espai en el qual vam presentar el projecte Vente Pa’Ká com a projecte d’oci saludable juvenil on l’esport esdevé una eina de convivència, inclusió i cohesió social.