Un 19% dels joves catalans deixa els estudis abans d’hora, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta xifra situa la taxa d’abandonament escolar prematur de Catalunya vuit punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea, segons l’Eurostat. Les desigualtats educatives que conformen la causa d’aquesta elevada xifra es veuran agreujades pel context originat per la Covid-19. Amb la finalitat de minimitzar els riscos i les conseqüències de la pandèmia en aquest àmbit, la Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Marianao per promoure l’Escola de Noves Oportunitats.

La iniciativa de la Fundació Marianao proporciona respostes i alternatives contra l’abandonament escolar prematur dels joves d’entre 14 i 21 anys. El programa ofereix accions educatives per incrementar les seves competències tècniques, professionals i transversals amb la finalitat d’acompanyar el seu desenvolupament integral i millorar el seu nivell d’ocupabilitat per afavorir la continuïtat formativa i/o la inserció laboral.

L’Escola de Noves Oportunitats, que atén a més de 70 joves, desplega diverses línies de formació integral adreçades als joves que han finalitzat el seu període d’escolarització obligatòria sense haver aconseguit el títol d’ESO, que han abandonat els seus estudis de forma prematura o que bé es troben en una Unitat d’Escolarització Compartida.