El passat mes es va realitzar la trobada anual d’Educo a Madrid, els dies 14,15 i 16 de març. Aquesta trobada s’emmarca dins del Programa d’Acció Social d’Educo, entitat que treballa a favor de la infància i en defensa dels seus drets.

La trobada tenia l’objectiu de, per una banda, promoure espais de reflexió, trobada i coneixement compartit que impulsin l’enriquiment i desenvolupament d’un treball comunitari i per altra banda, conèixer el treball col·laboratiu de les diferents entitats, buscar sinergies i nous desenvolupaments.   

Vam participar una cinquantena d’entitats que formem part del programa d’Acció Social, de diferents parts del territori espanyol, entre elles Fundació Marianao, aportant la nostra mirada a favor de la promoció del temps de lleure i l’acompanyament de processos educatius dels infants i joves.