Durant aquest curs 2016-2017 les sessions s’han iniciat amb l’autoconeixement de quines tècniques utilitzen per estudiar, com és l’espai on fan els deures o altres aspectes com la seva organització del temps de lleure amb l’estudi.

Les sessions són molt dinàmiques, organitzades en dos grups; un dirigit a primer cicle de secundària i l’altre pel segon cicle.  

Durant el 1r i 2n trimestre del curs es treballen qüestions com:

  • Qüestionari d’hàbits i tècniques per fer l’autoavaluació.
  • Anàlisi dels llibres. Lectura i selecció d’idees principals i secundàries. Com fer resums? Tècniques de subratllat, mapa de conceptes…
  • Presentació de treballs. Com s’han de presentar, quines parts ha de contenir, tipus de lletra, exposició i ordre dels continguts.
  • Preparació dels exàmens i com realitzar-los. Com els podem preparar, quan els fem que cal tenir present.

Al tercer trimestre treballem tota la part d’orientació formativa post obligatòria amb els joves de 3r i 4t d’ESO. Les sessions van orientades a conèixer els seus interessos personals, els diferents itineraris als que opten, les seves capacitats i motivacions, amb l’objectiu d’acompanyar-los i ajudar-los en l’elecció de l’itinerari formatiu.

Per desenvolupar aquestes accions, contem amb la col·laboració del Programa Caixa Proinfància de Fundació Bancària ‘La Caixa’ que té com objectiu afavorir el desenvolupament de les competència dels infants/adolescents i les seves famílies que permetin millorar-ne els processos d’integració social i autonomia.