L’aïllament social que hem viscut arran de les mesures de seguretat sanitària derivades de la Covid-19 ha agreujat notablement l’autonomia personal i les dificultats en les relacions interpersonals dels joves amb problemes de salut mental.

Per tal de fer front a aquesta situació, des de la Fundació Marianao hem vetllat per mantenir al màxim la presencialitat de les nostres activitats així com també hem incrementat el nombre d’hores d’intervenció amb aquest col·lectiu especialment vulnerable. Un exemple ha estat el projecte Zagal, un servei que atén a joves d’entre 18 i 25 anys que estan vinculats a la xarxa de salut mental i que té com a objectiu activar aquests nois i noies perquè surtin de casa i trobin un espai participatiu on se sentin còmodes per establir relacions amb altres companys i companyes que viuen situacions similars a les seves.

Durant aquest curs, des del projecte hem atès a un grup de vuit joves que han participat en activitats d’oci i educatives, enfocades a l’autoconeixement i al creixement personal. D’altra banda, hem ofert espais d’acompanyament individualitzat per abordar qüestions de caire personal. En un any de dificultat com el que hem viscut, Zagal ha estat molt ben valorat pels nois i noies, que troben en el projecte un espai on fer amistats, trencar les rutines d’aïllament a casa i sortir per socialitzar, gaudir i créixer personalment.