Escola de Noves Oportunitats

Aula Taller

L’Aula Taller és un curs per a joves d’entre 16 i 21 anys que volen millorar les seves competències per accedir al mercat de treball o retornar al sistema educatiu amb garanties d’èxit.

Aula Taller

Descripció

Aquest estudis serveixen de passarel·la per a la continuïtat formativa en PFI’s o en la GESO. Serveixes per a que el jove adquireixi les competències bàsiques i transversals necessàries per poder realitzar formacions futures amb garanties d’èxit.

En paral·lel es realitza una introducció al sector laboral i es realitza una formació i orientació laboral per a aquells joves interessats en tenir la seva primera experiència laboral.

Continguts

Mòdul de competències bàsiques (136 hores)

  • Català
  • Castellà
  • Matemàtiques
  • Formació i Orientació Laboral

Mòdul de competències transversals (75hores)

  • Es treballen les capacitats, habilitats i actituds necessàries per poder accedir al món laboral amb garanties d’èxit.

Mòdul de competències tècniques (476 hores)

  • A través de tallers de formació en oficis específics l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i tècnics específics necessaris per desenvolupar una determinada activitat laboral.

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

  • Tutoria i seguiment individualitzat
  • Orientació formativa per a la continuïtat formativa i/o la inserció laboral
Calendari

L’Aula Taller té una durada d’un curs escolar, de setembre a juny.

L’horari és de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores.

Accés

Poden inscriure’s a l’Aula Taller joves d’entre 16 i 21 anys, que no disposin del títol d’ESO i que vulguin potenciar les seves competències socials i laborals per millorar el seu nivell d’ocupabilitat o fer un posterior retorn al sistema educatiu amb majors garanties d’èxit.

Preinscripció i matrícula

La matrícula  i el curs són gratuïts.

Continuïtat

Estudiar a l’Aula Taller de la Fundació Marianao permet accedir al Servei d’Orientació Laboral per acedir al món del treball o bé, en el pla formatiu, accedir als Programes de Formació i Inserció, al Graduat d’Educació Secundària o al Curs de preparació per a les proves d’accés a grau mitjà.

Com ho fem?

Projectes d’Aprenentatge Servei

A l’Aula Taller es treballa a partir de projectes d’Aprenentatge Servei, una proposta educativa que integra activitats de voluntariat i solidàries a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats i valors.

Així doncs, allò que el grup classe aprèn a l’aula els servirà per desenvolupar pràctiques reals que tinguin un impacte positiu i millorin la comunitat.

Seguiment individualitzat

Treballem en grups d’alumnes reduïts per poder proporcionar un acompanyament altament individualitzat i atendre les necessitats de cada jove.

A l’Aula Taller disposem d’un educador/a per cada 8 alumnes.

Acompanyament integral

Treballem en xarxa amb serveis i recursos de la ciutat per oferir una atenció integral a la situació de cada alumne en àmbits com la salut mental o l’habitatge.

Orientació formativa i laboral

Cuidem la continuïtat formativa dels nostres alumnes, per això orientem i treballem amb cada jove un pla individual de futur orientat a que continuï formant-se a través d’altres cursos de formació que ofereix l’Escola de Noves Oportunitats o bé accedeixi al món laboral.

Vols més informació?    Dona ara