Escola de Noves Oportunitats

Unitat d’Escolarització Compartida

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) atén nois i noies d’entre 14 i 16 anys, que estan en edat d’escolarització obligatòria i que presenten dificultats d’aprenentatge, problemes d’adaptació escolar, absentisme o rebuig escolar.

L’objectiu de la UEC és que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i obtingui el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO). Per fer-ho es treballa amb un grup reduït de 12 joves, que permet un acompanyament altament individualitzat, i es realitzen activitats complementàries motivadores que reforcen la confiança en les possibilitats d’èxit personal i els aprenentatges, evitant així l’abandonament escolar.

La UEC s’emmarca dins dels programes de diversificació curricular del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’escolarització de l’alumnat és compartida amb l’institut en què cada jove està matriculat/da, del qual continua depenent a efectes acadèmics i administratius.

A la UEC treballem conjuntament amb l’institut de cada noi i noia, els equips pedagògics, psicològics, de salut mental, serveis socials i tota la xarxa que treballa amb cada jove.

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

Descripció

Aquests estudis permeten obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Cada curs té una durada de 1000 hores.

Continguts

Assignatures bàsiques instrumentals (504 hores)

 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Ciències socials
 • Educació física

Competències manipulatives (360 hores)

 • Fusteria
 • Cuina
 • Electricitat
 • Altres tallers en funció dels interessos del grup d’alumnes.

Seguiment tutorial individualitzat i orientació acadèmica (136 hores)

 • Tutories setmanals amb cada alumne
 • Tallers i sessions d’orientació acadèmica
 • Suport i acompanyament en la realització de tràmits d’inscripció a cicles o altres cursos per la continuïtat formativa.
Calendari

Curs escolar de setembre a juny.

Classes de dilluns a divendres en horari de matí.

Accés

Poden accedir a aquests estudis els joves d’entre 14 i 16 anys, que estiguin cursant  l’ESO (mínim 2n curs) a un institut de Sant Boi. Per accedir a la UEC l’institut ha de proposar al jove com a candidat o candidata.

Preinscripció i matrícula

Estudiar a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de la Fundació Marianao és gratuït.

Continuïtat

Estudiar a la UEC pot tenir dues continuïtats diferents:

 • Si no s’ha acreditat l’ESO la continuïtat es realitza a través de PFI (Programes de Formació Inicial), altres formacions no reglades o bé s’accedeix al món laboral.
 • Si s’ha acreditat l’ESO la continuïtat es realitza a través de cicles formatius de grau mitjà, altres formacions no reglades o també al món laboral.

“He aprovat l’ESO i l’any vinent estudiaré electromecànica.”

Alae El Fatmi

Com ho fem?

Aprenentatge per projectes

Treballem perquè els nostres alumnes aprenguin a través de l’experimentació i l’aplicació dels continguts.

A partir d’un tema escollit pel grup classe, es treballen les matèries amb tasques i tallers pràctics que permeten a l’alumnat assolir els continguts i dotar-se d’estratègies per resoldre els reptes que se’ls presentin.

Acompanyament altament individualitzat

A l’Escola de Noves Oportunitats de la Fundació Marianao treballem en grups d’alumnes reduïts per poder proporcionar un acompanyament altament individualitzat i atendre les necessitats de cada jove.

A la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) disposem d’un educador/a per cada 6 joves.

Orientació formativa i laboral

A la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) cuidem molt la continuïtat formativa dels nostres alumnes, per això orientem i treballem amb cada jove un pla individual de futur orientat a que continuï formant-se a través de Cicles Formatius de Grau Mitjà o bé un pla de treball orientat a la inserció laboral.

Equip multidisciplinari

El nostre claustre està format per professionals de l’educació especialitzats en acompanyar a joves amb necessitats educatives especials o que han tingut experiències de fracàs escolar.

Vols més informació?  Dona ara