Escola de Noves Oportunitats

Beques

Els diners no haurien de ser una preocupació quan es vol estudiar. Per això, amb les beques acompanyem nois i noies perquè puguin formar-se i aconseguir tot allò que es proposin en igualtat d’oportunitats.

Les beques de la Fundació Marianao ofereixen recursos econòmics a joves que volen estudiar però que tenen dificultats econòmiques i entorns familiars que presenten situacions de vulnerabilitat social.

Les beques tenen una durada d’un curs escolar i tenen dues vessants: d’una banda, la vessant econòmica permet cobrir despeses com la matrícula, les sortides i material escolar, equipament informàtic o el transport, per tal de que els joves estudiïn amb igualtat d’oportunitats. D’altra banda, la beca també té una vessant d’acompanyament social que ofereix a l’alumnat un espai de suport tutorial individualitzat i setmanal per què rebi el suport que necessita per superar amb èxit els estudis post obligatoris i orientar la seva continuïtat formativa.

Les beques que oferim a la Fundació Marianao són pels següents estudis:

  • Batxillerat
  • Cicles Formatius de Grau Mitjà
  • Cicles Formatius de Grau Superior
  • Universitat
Noia jove del projecte de beques de la Fundació Marianao

“Seré la primera de la família que vagi a la universitat.”

Mouna Ait Raho

Com ho fem?

Ajudes econòmiques

Les beques ajuden a cobrir les despeses derivades de la formació acadèmica de l’alumnat durant un curs escolar. S’assumeixen despeses com la matrícula, els crèdits, llibres, material escolar o el transport.

Tutories individuals

Realitzem setmanalment un seguiment i acompanyament individualitzat amb cada alumne becat o becada per tal d’atendre les seves necessitats personals i acadèmiques. El nostre objectiu és que el jove se senti acompanyat i amb el suport necessari per seguir la seva formació acadèmica.

Orientació acadèmica

Oferim orientació acadèmica a cada alumne perquè conegui totes l’oferta de formació perquè pugui establir el seu pla de continuïtat formativa.

A més, treballem amb cada jove l’autoconeixement de les seves potencialitats, capacitats i motivacions per decidir l’itinerari formatiu a seguir.

Treball en xarxa

Treballem en coordinació amb els centres educatius, serveis socials i la família, per tal d’unir esforços perquè els joves aconsegueixin els seus objectius.

Vols més informació?    Dona ara