Les persones que pateixen malalties mentals, addiccions, manca d’estructura familiar, que han passat temps a presó o amb carències en habilitats socials i personals es troben sovint en situacions d’aïllament social i amb problemàtiques complexes. Es tracta de situacions que  no es poden abordar únicament des de l’àmbit sanitari, terapèutic o assitencial, sinó que requereixen models d’intervenció social i comunitària que posen la persona en el centre i l’acompanyen en tots els àmbits de la seva vida.

Des d’aquesta mirada, la Fundació Marianao va impulsar el mes de novembre de 2017 el projecte Nexes, un projecte que ajuda a les persones en situació d’exclusió social i aïllament a ser autònomes i responsables en totes les dimensions de la seva vida (salut, habitatge, laboral, econòmica, personal, social, etc) per així vincular-se i integrar-se a la comunitat i que millorin la seva qualitat de vida. Es tracta de persones majors de 16 anys que tenen dificultats per poder realitzar les activitats que es deriven de la vida quotidiana i que sovint també tenen trastorns mentals o per addiccions.

Al costat de les persones que es troben més aïllades i excloses

Prendre un cafè, anar a fer gestions, passejar, visitar-los a casa seva o anar a fer la compra són algunes de les activitats que es realitzen des del projecte. D’aquesta manera s’aconsegueix crear un vincle de confiança i referència entre educador i participant: les persones se senten dignes de ser escoltades i valorades, fet que les torna a connectar a una vida amb sentit.

Es tracta d’un acompanyament d’alta intensitat i completament individualitzat en coordinació amb tots els recursos socials, sanitaris i comunitaris que permet una intervenció coherent i que respecta els ritmes i les decisions de les persones.

Els primers resultats

Un any després d’aquell il·lusionant inici tenim el primer balanç de resultats d’aquest projecte que ens ha donat l’oportunitat de conèixer a persones que es trobaven soles i que ara recuperen la confiança per emprendre els reptes del dia a dia.

En aquest primer any, Nexes ha atès 29 persones, de les quals 11 han estat dones i 18 homes. Si ens fixem en les edats, hem acompanyat a 1 adolescent, 6 joves, 21 adults i 1 persona de més de 65 anys.

Les persones ateses han valorat molt positivament el projecte i destaquen la millora en la seva autoestima, l’acompanyament, el benestar emocional, que ara fan més activitats, prenen decisions i han recuperat la motivació i l’esperança.

Per la seva banda, la xarxa de recursos sanitaris, socials i comunitaris de la ciutat valoren que un 86% de les persones ateses han millorat el seu benestar i un 94% han assolit els objectius establerts al pla de treball individual.

El projecte Nexes compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social “la Caixa”.