Inclusió Social

Trobar feina

Treballem per capacitar i donar oportunitats a les persones que tenen més dificultats per trobar feina.

Volem que les persones en risc d’exclusió social i amb més dificultats puguin accedir a llocs de treball dignes que els permetin canviar les seves situacions vitals i desenvolupar la seva vida en igualtat d’oportunitats. Per això, acompanyem persones en situació de vulnerabilitat perquè puguin adquirir coneixements i competències que els donin major oportunitats.

Des del servei d’inserció laboral de la Fundació Marianao oferim orientació personalitzada, cursos de formació ocupacional,  borsa d’ofertes de feina i acompanyament en el procés d’inserció amb l’objectiu d’incrementar les oportunitats laborals de futur de les persones que es troben en situació d’atur.

També treballem amb les empreses del territori per establir aliances que ens permetin que les persones que tenen situacions de major dificultat puguin trobar feina i millorar la seva qualitat de vida.

Persona que ha trobat feina gràcies al servei d'orientació laboral de la Fundació Marianao

“Ja fa 8 mesos que treballo i he pogut llogar un pis per a mi sol.”

Pateh Nje

Com ho fem?

Cursos de formació

Organitzem cursos de formació professional per capacitar i especialitzar en diferents sectors  professionals.

Els cursos s’adrecen a persones que tenen dificultats per accedir al món laboral: joves menors de 25 anys, persones majors de 45 anys, persones aturades de llarga durada o persones amb un baix nivell de formació, entre d’altres.

Orientació laboral

Informem i orientem les persones i els donem estratègies per ajudar-les a trobar feina: com fer un bon currículum, com preparar bones entrevistes de feina… Estem al costat de les persones per abordar de forma personalitzada les necessitats que puguin tenir al llarg de tot el seu procés de cerca de feina.

Amb les empreses

Treballem per crear una xarxa solidària d’empreses que en el marc de la seva responsabilitat social corporativa contractin persones del nostre servei d’inserció laboral.

Per això, oferim un servei integral gratuït per a l’empresa i proporcionem l’assessorament i suport necessari en totes les fases del procés d’inserció laboral de les persones que acompanyem: des de la selecció fins a la completa integració al lloc de treball.

Som Programa Incorpora

El servei d’inserció laboral de la Fundació Marianao forma part de la xarxa d’entitats d’ Incorpora de Fundació “la Caixa”. Una xarxa de 407 entitats socials d’arreu de l’Estat espanyol que resulta clau per donar resposta a les necessitats de les empreses i les persones.

Vols més informació?    Dona ara