Quan una persona entra a la presó, els seus familiars i amics també pateixen una condemna sense haver comès el delicte. No tenir a prop a l’ésser estimat, el sofriment vers la seva situació o l’estigma social, són algunes de les moltes conseqüències que se’n deriven.

En coherència amb la nostra feina d’acompanyament a les persones que es troben a la presó, aquest any hem posat en marxa un grup de suport a les seves famílies. Es tracta d’un espai grupal d’ajuda mútua entre familiars de persones preses des del qual proporcionem acompanyament i suport emocional per reduir el dolor i l’impacte que suposa l’ingrés del familiar a la presó, oferint un espai d’acollida i calidesa. A més, facilitem una informació adequada sobre els centres penitenciaris i el seu funcionament, i treballem perquè hi hagi una bona coordinació entre el centre penitenciari i la família, per tal que això reverteixi en una millor relació entre la persona penada i els seus familiars.

El grup de suport, format per 8 famílies, es troba cada dos mesos de forma presencial i s’acompanya de l’equip referent d’atenció a les persones preses de la Fundació Marianao, format per un jurista i dues educadores.


Projecte David, al costat de les persones preses

Des del Projecte David de la Fundació Marianao treballem per estar al costat de les persones amb problemes penals i penitenciaris, oferint assessorament jurídic i suport personal.

Sabem que les persones amb menys recursos no tenen accés a la informació i assessorament necessaris per moure’s en l’entramat jurídic i legal i defensar els seus drets. A més, els problemes penals i el pas per la presó sovint és el final d’una espiral de trencaments i exclusió. 

Per això, acompanyem persones de Sant Boi i el Baix Llobregat que volen orientació jurídica penal o penitenciària i suport personal en el seu procés de reinserció. Al Projecte David som especialistes a acompanyar persones que, a més de tenir problemes amb la justícia, també presenten problemes de salut mental o consum de drogues.

Un equip format per una jurista penal, una educadora social i criminòlogues treballen per donar assessorament jurídic gratuït perquè les persones en situació de major vulnerabilitat puguin exercir la defensa dels seus drets. També donem suport emocional i les acompanyem en el seu procés de reinserció treballant en xarxa amb professionals i recursos de l’àmbit de les addiccions, la salut mental i la inserció laboral.

Com ho fem?

  • Quan es tenen problemes penals. Quan s’està en llibertat i es té un procés judicial obert, assessorem jurídicament i donem suport personal. La jurista i l’educadora social  treballen en equip amb la persona atesa, els professionals i agents sociojurídics.
  • Quan s’està a la presó. Visitem i fem costat a les persones a la presó i treballem en coordinació amb l’equip del centre penitenciari. Fem visites a centres penitenciaris, comunitats terapèutiques, centres d’atenció i seguiment a les drogodependències…
  • Quan se surt de la presó. Quan es comença a sortir al carrer o es compleix una mesura penal en medi obert, acompanyem en el procés de reinserció social. També fem acompanyaments a jutjats i recursos socials per donar suport en la realització de tràmits i gestions.
  • Lluitem contra l’estigma. Des de la Fundació Marianao impulsem campanyes i participem en xerrades i col·loquis per  apropar la realitat de les persones que han estat o estan a la presó. L’exposició (In)visibles o Printing Freedom són algunes de les iniciatives impulsades en els darrers anys per sensibilitzar sobre la realitat de la població penitenciària. 


Si vols posar-te en contacte amb el Projecte David, escriu un correu electrònic a projectedavid@marianao.net.

Foto de SHVETS production.