Participació i Comunitat

Marianao Té Cor

Una iniciativa comunitària que reuneix persones i institucions per treballar conjuntament en la construcció d’un barri més inclusiu i cohesionat.

Els reptes socials amb els que ens anem trobant cada vegada són més complexos i demanen de respostes multidimensionals que requereixen la implicació de les entitats socials, l’administració, les empreses i la ciutadania.

Marianao TéCoR – Territori Comunitàriament Responsable és una aliança multilateral que vol donar resposta a les necessitats socials del barri en els àmbits de l’educació, la salut i la convivència. La iniciativa vol fer del barri Marianao de Sant Boi un territori on viure i conviure, construint una comunitat cohesionada i participativa a través del treball en xarxa i la implicació de la ciutadania.

Membres del procés comunitari Marianao TéCor

“Hem trobat una fórmula, una manera de treballar en un projecte comú que està funcionant. Un camí per canviar petites coses i a poc a poc transformar el barri.”

Antoni Xavier Fernàndez i Maite Fillat

Com ho fem?

Tothom és protagonista

Marianao TéCor és un procés construït entre totes: veïns i veïnes, entitats, recursos tècnics (d’educació, salut, cultura, igualtat, ocupació, etc.) i administracions. Tot un barri implicat per donar respostes col·lectives als reptes socials.

Una aliança innovadora

Marianao TéCor és una iniciativa promoguda per la Fundació Marianao, Fundació ‘la Caixa’ juntament amb les administracions principals: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Un lideratge compartit, únic i singular, que garanteix la solidesa i sostenibilitat del programa.

Espais de trobada regulars

Marianao TéCor disposa espais de trobada regulars que trenquen amb les estructures tradicionals i permeten la trobada i el treball en equip entre persones de diferents entitats i recursos, promovent així que es formulin noves respostes que permeten abordar reptes socials complexos.

Amb rigor científic

Marianao TéCor compta amb el suport d’universitats que ofereixen el coneixement sobre la realitat social del barri per tal de que les respostes que es formulen siguin coherents amb les necessitats socials i oportunitats emergents.

Vols més informació?    Dona ara